Off program festivalu

Janáček Brno

17.11.2018 | Příhody lišky Bystroušky - premiéra

Janáčkova opera NdB

18.11.2018 | Matiné

Posluchači Hudební fakulty Janáčkovy akademie múzických umění

18.11.2018 | Příhody lišky Bystroušky - první repríza

Janáčkova opera NdB

18.11.2018 | Světové premiéry oper HF JAMU

J. Najvar, D. Šimek

19.11.2018 | Káťa Kabanová

Janáčkova opera NdB + Opera Vlaanderen

20.11.2018 | Folklorní koncert

Q VOX, cimbálová muzika Danaj, ženský sbor Marína, M. Jakubíček

21.11.2018 | Šárka - koncertní uvedení

Opera Diversa

22.11.2018 | Šárka - premiéra

Opera Diversa

23.11.2018 | Počátek románu, Rákoš Rákoczy

Konzervatoř Brno

23.11.2018 | Sborový koncert

Dětský sbor Brno (spoluúčinkuje Miloslav Ištvan Quartett)

23. a 24.11.2018 | Klavírní matiné

Jan Jiraský

24.11.2018 | Komorní koncert

Škampovo kvarteto

24.11.2018 | Osud

Národní divadlo moravskoslezské

25.11.2018 | Klavírní recitál Jitky Čechové

Jitka Čechová

25.11. 2018 | Klavírní recitál Martina Kasíka

Martin Kasík

25.11.2018 | Věc Makropulos

Vlámská opera

26.11.2018 | Folklórní koncert

Musica Folklorica

26.11.2018 | Počátek románu, Rákoš Rákoczy

Konzervatoř Brno

27.11.2018 | Bedřich Smetana: Libuše

Janáčkova opera NdB

28.11.2018 | Šárka

Opera Diversa

28.11.2018 | Opery posluchačů HF JAMU

J. Najvar - Falstaff, D. Šimek - Neznámá

29.11.2018 | Koncert orchestru Janáčkovy opery NdB

Orchestr Janáčkovy opery NdB

30.11.2018 | Zápisník zmizelého

Muziektheater Transparant

1.12.2018 | Komponovaný pořad HF JAMU

Posluchači kateder Janáčkovy akademie muzických umění

1.12.2018 | Folklórní koncert

Valašský soubor Kašava

1.12.2018 | Její pastorkyňa

Velké divadlo Stanisława Moniuszka v Poznani

2.12.2018 | Matiné

Pavel Haas Quartet

2.12. 2018 | Klavírní recitál Martina Kasíka

Martin Kasík

2.12.2018 | Moravská lidová poezie v písních

Simona Houda-Šaturová, Martin Kasík

2.12.2018 | Z mrtvého domu

Velšská národní opera

3.12.2018 | Klavírní recitál Thomase Adèse

Thomas Adès

4.12.2018 | Koncert Filharmonie Brno

Filharmonie Brno a Český akademický sbor

5.12.2018 | Výlety páně Broučkovy - Slavnostní zakončení festivalu

Národní divadlo (Praha)