My vždycky budeme maličká minorita ve světě, ale když něco pořídí malý národ se svými malými prostředky, má to zvláštní a nesmírnou mravní cenu. To nevadí, že jsme národ malý; má to své přednosti, můžeme se líp znát a žít intimněji; můžeme se víc cítit doma. Ale je veliká věc, když malý národ mezi velkými nezůstane pozadu a má podíl na práci k vyšší lidskosti. I my chceme zvonit na zvonici světa... T. G. Masaryk

Rok 2018 je rokem, kdy oslavíme sto let české státnosti a slova, která řekl náš první prezident T. G. Masaryk, mají stále svou váhu a hlubokou moudrost. Mezi všemi osobnostmi českého národa to je právě skladatel Leoš Janáček, kdo zazvonil na onu pomyslnou zvonici světa a dal mu za náš národ dar nejkrásnější - jedinečnou hudbu naplněnou pochopením a lidskostí. Jestliže předešlé ročníky festivalu daly nahlédnout do Janáčkovy operní tvorby vždy v kontextu s dalšími tvůrci a uměleckými směry, 6. ročník bude patřit výhradně tvorbě moravského mistra. Představí kompletní Janáčkovo jevištní dílo od těch raných, která vznikala v posledních dekádách habsburské monarchie naplněných snahami o uznání českého národa, až po Janáčkova vrcholná díla již z doby naší samostatné republiky. Příhody lišky Bystroušky nebyly pro slavnostní zahájení vybrány náhodou - jsou nejen dílem skladatelovy životní moudrosti, ale i půvabným odrazem života v mladém a zdárně se rozvíjejícím státě - inu slovy Harašty "Zlatá te moja republiko!"

Koncertní řada festivalu je věnována 100. výročí vzniku Československé republiky a to nikoliv jen formálně, jelikož vznik samostatného československého státu Janáčka zastihl na vrcholu jeho tvůrčího života a stojí na samém počátku skladatelova „velkého stáří“, spojeného s kompozicí jeho nejvýznamnějších děl.

Dramaturgie představuje orchestrální a komorní koncerty, koncertní provedení opery, sólové a pěvecké recitály a koncert sborový. Díla, která na festivalu zazní, jsou úzce spojena s otázkou vzniku republiky, s pojmem „národní hudba“, s otázkou hudby národů žijících na našem území či v zemích bývalé rakousko-uherské monarchie, a také jsou ukázkou toho, jak skladatelé ve své tvorbě reflektovali významné historické události.

To vše v programu celkem 15 koncertů s vynikajícími interprety jako Thomas Adès, Jan Jiraský, Martin Kasík, Jitka Čechová, Simona Houda-Šaturová či Haasovo kvarteto.