Tisková zpráva
6. 12. 2018
Rekordní návštěvnost exkluzivního programu festivalu Janáček Brno 2018
Od 17. listopadu do 5. prosince proběhl v Brně 6. ročník Mezinárodního operního a hudebního festivalu Janáček Brno 2018, jehož pořadatelem bylo Národní divadlo Brno. Program festivalu byl věnován 100. výročí vzniku Československé republiky a památce osobnosti současné světové muzikologie Johna Tyrella, který svou celoživotní práci spojil s bádáním na poli české hudby, a především s dílem Leoše Janáčka. Uvedeno bylo Janáčkovo kompletní jevištní dílo. Festival slavil mimořádný úspěch nejen po umělecké stránce, ale také z hlediska návštěvnosti českého a zahraničního publika.
Festival Janáček Brno 2018 navštívilo celkem 13 278 platících diváků, což představuje více než 95% průměrnou návštěvnost. Počet prodaných vstupenek tak oproti roku 2016 vzrostl o více než 36 %. Dvacet tři představení festivalu bylo zcela vyprodáno. Tržby za festivalové vstupenky činily 4 021 666 Kč, což znamená neuvěřitelný nárůst oproti minulému ročníku festivalu – o více než 58 %. Neustále tak pokračuje rostoucí tendence festivalu, započatá od roku 2012. „Jsem velmi potěšen nejen tím, že festivalová čísla kontinuálně rostou, ale také tím, že festival každým dalším ročníkem překonává naše smělé plány. Letošní vyprodanost festivalu je důkazem úspěšné realizace exkluzivního programu, diváci ocenili kvalitu,“ řekl Martin Glaser, ředitel Národního divadla Brno.
Festivalový program obohatily přední osobnosti a světoví tvůrci: režiséři Ivo van Hove, Robert Carsen, Kornél Mundruczó, David Pountney, Alvis Hermanis, Jiří Heřman, Jiří Nekvasil, dirigenti Tomáš Hanus, Tomáš Netopil či Marko Ivanović; koncertní část nabídla recitály Thomase Adèse nebo ansámblu Pavel Haas Quartet. Diváci mohli navštívit produkce předních operních zahraničních souborů, ať již vlámské, velšské nebo poznaňské opery. „Ve výčtu superlativů festivalu by bylo možno dlouze pokračovat. Za všechny bych chtěl zmínit alespoň ještě úspěšné otevření Janáčkova divadla po rozsáhlé rekonstrukci. Velkou radost máme také ze streamingu inscenace Příhody lišky Bystroušky v rámci platformy Opera Vision do celého světa,“ uvedl Jiří Heřman, umělecký šéf Janáčkovy opery NdB.
Festival nabídl v hlavním programu celkem 35 produkcí. Čtyři operní premiéry a řada koncertních programů vznikly přímo pro festival. Nelze opomenout úspěšná představení a koncerty Janáčkovy akademie múzických umění, brněnské konzervatoře a progresivního uměleckého souboru Ensemble Opera Diversa. „Tradičně hlavní program festivalu doplnilo množství doprovodných akcí, ať již Krok za oponu, mimořádná výstava Janáčkových rukopisů, lektorské úvody, konference či letos poprvé realizovaná rekonstrukce původní podoby převozu vánočního stromu republiky z Bílovic nad Svitavou do Brna,“ řekla Patricie Částková, dramaturgyně Janáčkovy opery NdB.
Kompletní festivalový program je stále k dispozici na: www.janacek-brno.cz
Rovněž díky včasnému zahájení prodeje, více než rok před začátkem festivalu, tvořili podstatnou část publika zahraniční návštěvníci. Data z on-line prodejů dokládají nákupy vstupenek například z Rakouska, Belgie, Kanady, Chorvatska, Dánska, Francie, Německa, Řecka, Maďarska, Itálie, Japonska, Malty, Nizozemska, Nového Zélandu, Norska, Polska, Srbska, Slovenska, Španělska, Švýcarska, Švédska, Velké Británie, Spojených států amerických a z dalších zemí. „Z osobních rozhovorů s diváky z Kanady či Velké Británie víme, že řada z nich se účastnila festivalu Janáček Brno 2018 po celou dobu jeho trvání. Ekonomický přínos festivalu pro celý region je tak zcela zásadní,“ sdělil Pavel Lojda, tajemník festivalu Janáček Brno.
V rámci festivalu byly předány ceny Nadace Leoše Janáčka Tomáši Hanusovi, Tomáši Netopilovi, Thomasi Adèsovi, Pavel Haas Quartetu a dalším významným uměleckým osobnostem.

Partneři festivalu
Festival se koná za finanční podpory Statutárního města Brna, Ministerstva kultury ČR, Nadace Leoše Janáčka, Jihomoravského kraje a Bohemian Heritage Fund.
Generálním partnerem festivalu byly společnosti Metrostav a.s., IMOS BRNO a.s. a OHL ŽS, a.s., partnerem festivalu byla společnost VARS BRNO a.s., hlavním mediálním partnerem festivalu byla Česká televize.

Partnery festivalu byly: Veletrhy Brno, a.s., Moravské zemské muzeum, Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Masarykova univerzita, Muzeum města Brna, Turistické informační centrum města Brna a Moravská galerie v Brně.

Festival se konal pod záštitou ministra kultury Antonína Staňka, hejtmana Jihomoravského kraje Bohumila Šimka, primátora Statutárního města Brna Petra Vokřála, velvyslance Spojeného království Velké Británie a Severního Irska v České republice Nicka Archera a zástupce vlámské vlády ve střední Evropě Davida Maenauta.

Vybrané festivalové fotografie ke stažení (děkujeme za uvádění kreditů) zde. Kontakt pro novináře: s Eliška Křížová, PR a marketing Janáčkovy opery NdB E-mail: krizova@ndbrno.cz Telefon: 608313757


Janáček Brno 2018 - Výběr